Zibell IT

Zibell IT

Välkomna till Zibell IT AB.

Zibell IT är ett litet konsultföretag med kunder inom stat och kommun. En växande del av verksamheten finns inom underhåll och utbyggnad av företags nätverk.